Fairbanks Nijhuis

Water pump solutions

Riool- en afvalwater

Gemeentelijk en industrieel afvalwater moet worden behandeld om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen. Door de toenemende bevolkingsgroei neemt de vraag naar rioolzuiveringsinstallaties toe, en daarmee ook de vraag naar pompen.

De pompen van Pentair Fairbanks Nijhuis worden wereldwijd toegepast in gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarin het influent, waaronder rioolwater en slib, in diverse stappen wordt gezuiverd. De pompen zijn solide gebouwd ten behoeve van een probleemloze werking. Bovendien zijn ze voorzien van speciaal ontworpen waaiers die een vrije doorgang van vaste en vezelige stoffen mogelijk maken.