Fairbanks Nijhuis

Nieuws

PENTAIR’S FAIRBANKS NIJHUIS LEVERT VISVRIENDELIJKE POMP VOOR VISPASSAGE AFSLUITDIJK

Winterswijk - 19 november 2015 - Pentair’s Fairbank Nijhuis heeft onlangs een visvriendelijke pomp geleverd voor de vispassage in de Afsluitdijk. Vissen kunnen dankzij deze vispassage migreren van de Waddenzee naar het IJsselmeergebied. Door het plaatsen van een visvriendelijke pomp kunnen vissen de passage zonder beschadiging passeren. 

De Afsluitdijk is een barrière voor vissen. Om vissen vanaf de Waddenzee het IJsselmeer op te kunnen laten zwemmen is bij het Stevin sluizencomplex een vispassage aangelegd. Deze passage is ontwikkeld door FishFlow Innovations. Gerard Manshanden: “Er is een buis met een diameter van 1500 mm door de Afsluitdijk gelegd. Deze buis maakt een open verbinding tussen de Waddenzee en een rechthoekige bak in het IJsselmeer. Deze bak heeft een afmeting van 14,8 x 3,5 meter. Het waterpeil in deze bak is dus gelijk aan het waterpeil van de Waddenzee. Aan deze bak is een visveilige en stille pomp van Pentair Fairbanks Nijhuis geplaatst. Deze pompt het water vanuit het IJsselmeer de bak in, waarna het vervolgens naar de Waddenzee stroomt. De vissen die vanuit de Waddenzee naar het IJsselmeer willen migreren, ‘ruiken’ het zoete water en zwemmen door de buis tegen de stroom in naar de bak van de passage. In deze bak is een kleine afsluitbare opening geplaatst die een deel van het uit het IJsselmeer gepompte water weer terug laat lopen naar het IJsselmeer. De in de bak verzamelde vissen voelen deze stroming en migreren met de stroom mee naar het IJsselmeer. Als het waterpeil in de Waddenzee lager is dan het waterpeil in het IJsselmeer wordt de pomp uitgeschakeld. De lokstroom vanuit het IJsselmeer bereikt dan onder vrij verval de Waddenzee. De werking van deze revolutionaire passage is al getest met zeer goede resultaten bij gemaal Halfweg, als verbinding tussen het Noordzeekanaal en de boezemwateren van het Hoog Heemraadschap van Rijnland.”

Fairbanks Nijhuis leverde voor dit project de visvriendelijke pomp. Senior Project Manager Edwin Wolterink: “Een aanzienlijk deel van de huidige vissterfte wordt veroorzaakt doordat vissen bij de passage door conventionele pompen in botsing komen met de waaierbladen en/of leischoepen van de pomp. Daarnaast wordt door de toepassing van conventionele pompen de natuurlijke vismigratie sterk verstoord. De waaier en de leischoepen van onze visvriendelijke pompen hebben een speciaal ontwikkelde vormgeving. Daardoor ontstaat een gunstige stroming in het water die de vis helpt om veilig door de pomp te migreren. Om het raken van vis nog verder uit te sluiten is er meer ruimte tussen de waaierbladen gecreëerd en zijn alle randen afgerond. Ondanks deze visvriendelijke aanpassingen haalt de pomp een vergelijkbaar rendement als dat van een conventionele pomp. Testresultaten van de visvriendelijke pomp – die wij in samenwerking met FishFlow Innovations hebben ontwikkeld – laten zien dat de pomp bijna 100% visvriendelijk is. Paling komt er 100% veilig doorheen en van de schubvissen is dat minimaal 97%. Naast visvriendelijke pompen, hebben wij ook een visvriendelijke turbine en een visvriendelijke bi-directionele turbine ontwikkeld. Daarmee bieden wij een oplossing voor een wereldwijd ecologisch probleem als het gaat om vissterfte als gevolg van migratie door conventionele turbines in waterkrachtcentrales. Veel waterkrachtcentrales staan momenteel stil omdat ze niet visvriendelijk zijn. Naast het leveren van nieuwe turbines kunnen wij de rotoren van deze centrales vervangen door onze visvriendelijke exemplaren. Dat dient niet alleen een ecologisch belang, maar ook een economisch belang.”